Planleggingsdager 2020-2021

I henhold til vedtektene skal barnehagen ha fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Da holdes barnehagen stengt. Vi avvikler våre planleggingsdager i barnehageåret 2020/21 på følgende dager: 

Mandag 17/8, Fredag 27/11, Mandag 4/1, Torsdag 11/3, Fredag 14/5!