Om oss

Barnehagen startet opp høsten 2007. Den er privat og eies av Janne og Odd Egil Sørheim. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf og er bygget på et småbruk.

Vi på Sandhåland er takknemlige over å få være en gårdsbarnehage. Hos oss bor det både shetlandsponnier, høner, kaniner og geiter, og vi ser viktigheten av at barna får ta del i det daglige dyrestellet med mating og kos. Vår erfaring er at barn liker å få ansvarsoppgaver. Barna viser god omsorg ovenfor dyrene, og gir dem godt stell. Slike mestringsopplevelser er viktig for at barna skal utvikle et godt selvbilde. Ved å ha daglig omgang med dyr, får også barna erfaring i medfølelse, samtidig som de får mer kunnskap om dyr og om hvordan en skal behandle dyr rundt oss.

 

Barnehagen er delt inn i to avdelinger. Vi har en småbarnavdeling med barn fra 0-3 år, og en avdeling for barn fra 3-6 år. Geitungene (0-3 år) holder til nede i bygget, bukkene (3-6 år) oppe. Vi har atskilte lekeparker utenfor. 

I dette lille bygget ovenfor bor geitene og kaninene våre. 

Like ved ligger også kjøkkenhagen vår som vi tar i bruk hver vår. Her blir det blant annet sått gulrøtter, jordbær, nyper og sukkererter. 

Nedenfor ser dere bilde av stallen vår. Her holder hestene og hønene til. Her blir også høyet lagret.  

 (Se flere bilder av dyrene nedenfor !!)

 

Barnehagen vår er en DUÅ (de utrolige årene) barnehage, og det jobbes hardt for å holde dette prinsippet varmt i det daglige arbeidet på avdeilngene vår. I tillegg til å fokusere på å rose den gode atferden til barna, jobber vi alltid nederst i pyramiden, med relasjonen. De voksnes relasjon til barna og barnas relasjoner seg i mellom er alltid i fokus. For å skape gode relasjoner mellom oss voksne og barna og barna seg i mellom, har vi blant annet fokus på deltakende voksne i lek. Hvert enkelt barn skal i følge rammeplanen (2017) oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. I vårt pedagogiske arbeid vektegges det å være emosjonelt tilgjengelige for barna og for å oppnå dette deler vi alltid barna inn i smågrupper. Vi jobber aktivt med å tilrettelegge for utvikling av vennskap og sosialt felleskap gjennom å skape felles opplevelser og legge til rette for lek.