Vi utforsker!!

Område:
Tidspunkt: 20. juni 2019 0:00 - 0:00

" Personalet skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring" (Rammeplanen: 2017,53).
Arkiv