Geitungane

Avdeling Geitungane, er en småbarnsavdeling med barn fra 0-3 år. De har avdelingen nede i barnehagen. 

Avdeling Geitungane har per august 2019 22 barn fordelt på ulike dager. Ettersom vi har gode erfaringer med smågrupper er barna delt inn i to grupper, 1- og 2-årsgruppe. Vi har fellessamling hver dag før barna blir inndelt i gruppene. Om ettermiddagen deler vi oss igjen.

I samling synger vi, spiller på instrumenter, danser, forteller og dramatiserer fortellinger fra Bibelen, andre fortellinger og eventyr ved bruk av rekvisitter, har leker mm. Vi bruker forskjellige materiell som Snakkepakken, utvidet Snakkepakke, Språkkista, Mattelek og temabøker med ulike emner mm.

Vi går mye turer i nærområdet. Vi har skog, egen grillhytte, strender i nærheten og små berg som barna klatrer på.

Sommeren 2019 stod en flunkende ny lekepark øremerket småbarnsavdelingen klar til bruk :) 

 
Nyheter